Vse zbrane osebne podatke bomo obdelovali izključno za namene, zaradi katerih ste osebne podatke posredovali. Vse zbrane osebne podatke bomo varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR), ostalo zakonodajo in predpisi.

Tukaj lahko oddate zahtevo po dopolnitvi, popravku, blokadi, omejitvi uporabe podatkov ali zahtevate njihov izbris.

S podpisom prijavnice se posameznik strinja z objavo slik z dogodkov. V kolikor tega ne želi, lahko poda pisno zahtevo za prepoved uporabe fotografij, kjer je razvidna njegova prisotnost.