Balet

Pozitivno vpliva na razvoj našega telesa. Poskrbi za lepšo držo, gibljivost, eleganco in lahkotnost gibanja.
Tečaj baleta je namenjen vsem, tako začetnikom kot tudi mladim, ki že imajo nekaj plesnih izkušenj. Še posebej pomembno vlogo igra pri mladih plesalcih, saj s poznavanjem osnov in redno vadbo baleta zelo veliko pripomorejo h kvaliteti svojega plesnega izraza in tehnike ne glede na zvrst, ki jo sicer plešejo.

Pri uribaleta razgibamo celotno telo in spodbujamo otrokov ustvarjalni in kulturni razvoj ter občutek za prostor in ritem. Poudarek je na ozaveščanju telesa v prostoru, urjenju motorike in plesnega spomina.Uporabljamo znanje in spretnosti sodobnih ved o plesu, ki so namenjene čim večji funkcionalnosti telesa, zato je balet primeren za tiste, ki želijo z vadbo spodbuditi celotno telo: krepiti in razvijati mišice, telo postaviti v pravilno telesno držo ter razvijati svojo plesnost in posluh za glasbo.

Naročilo z obveznostjo plačila

Prijava na tečaj

Pravica do odstopa od pogodbe potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od te pogodbe. Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne izpolnitve prijave potrošnika, ki predstavlja pogodbo na daljavo z izvajalcem Društvom plesni center Samba Maribor.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti Društvo plesni center Samba Maribor o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe na elektronski naslov info@plesnasola-samba.si ali po pošti na naslov Društvo plesni center Samba Maribor, Kraljeviča Marka ulica 19, 2000 Maribor. V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi priloženi vzorčni odstopni obrazec.

»KLIK«

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe. Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu društvo brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila. Tako povračilo društvo izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov.

Balet

Ostali plesni tečaji