Družabni Plesi

Družabnih plesov se lahko udeležijo začetniki, ki bi se radi naučili nekaj osnovnih korakov, kot tudi tisti, ki so nekoč že plesali in bi radi svoje znanje različnih plesov obnovili ali celo izpopolnili.

Tečaji družabnih plesov so namenjeni odraslim nekje od 20. leta starosti naprej. Tisti nad 50. letom pa se lahko vpišejo v Zeleni klub, ki je prilagojen starosti tečajnikov, kar pomeni, da se osvojeni plesni koraki večkrat ponovijo, da je prav tako prilagojen način učenja, da se uči sistematično in predvsem počasneje ter, da kombinacije plesnih korakov niso preveč zahtevne, oziroma so prilagojene glede na zmožnosti tečajnikov Zelenega kluba.

Tečaj družabnih plesov obsega 8 vaj (približno 2 meseca), poteka 1x tedensko po dve šolski uri – 90 minut, in sicer največkrat ob večerih od 19. ure naprej. Tečaji družabnih plesov se delijo na tečaj začetne 1. stopnje, 2. nadaljevalne stopnje, 3. izpopolnjevalne stopnje ter 4-8. višje izpopolnjevalne stopnje in 9. klubske stopnje (po zaključeni 1., 2., 3. in 8. stopnji tečajev družabnih plesov).

KLUBSKA STOPNJA- plesanje v krogu je predvideno za klubske stopnje, kjer tečajniki ne razmišljajo več toliko o vodenju in korakih, saj jih že znajo, temveč se lahko glasbi prepustijo, jo poslušajo in ob tem uživajo.

Na zgoraj omenjenih tečajih se tečajniki naučijo osnov okoli 20-ih klasičnih družabnih plesov, kot so angleški valček, dunajski valček, foxtrot, polka, tango, cha-cha, rumba, samba, jive, techno swing, disco fox, disco hustle, mambo, salsa, merengue, passo doble … Pri vsakem plesu se za začetek naučimo le nekaj osnovnih figur.

Z vami bodo plesale naše plesne učiteljice in učitelji Natalija, Urška, Donald, Nina, in Jasna.

Naročilo z obveznostjo plačila

Prijava na tečaj

Pravica do odstopa od pogodbe potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od te pogodbe. Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne izpolnitve prijave potrošnika, ki predstavlja pogodbo na daljavo z izvajalcem Društvom plesni center Samba Maribor.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti Društvo plesni center Samba Maribor o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe na elektronski naslov info@plesnasola-samba.si ali po pošti na naslov Društvo plesni center Samba Maribor, Kraljeviča Marka ulica 19, 2000 Maribor. V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi priloženi vzorčni odstopni obrazec.

»KLIK«

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe. Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu društvo brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila. Tako povračilo društvo izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov.

Družabni Plesi

Ostali plesni tečaji