Individualne ure

ZA PLESALCE – LATINO

Individualne ure za latinskoameriške in standardne plese potekajo po predhodnem dogovoru. Lahko se jih udeležite solo ali v paru. Namen individualnih ur je izboljšanje posluha za glasbo, plesnih korakov, tehnike in učenje koreografije.
Primerne so za začetniki in tekmovalce.

ZA ODRASLE

Individualne ure za odrasle potekajo po predhodnem dogovoru. Namenjene so izpopolnjevanju plesnih tehnik in korakov tistih, ki plešete salso ali družabne plese. Primerne so tako za začetniške kot tudi nadaljevalne plesne pare.

Naročilo z obveznostjo plačila

Prijava na tečaj

Pravica do odstopa od pogodbe potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od te pogodbe. Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne izpolnitve prijave potrošnika, ki predstavlja pogodbo na daljavo z izvajalcem Društvom plesni center Samba Maribor.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti Društvo plesni center Samba Maribor o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe na elektronski naslov info@plesnasola-samba.si ali po pošti na naslov Društvo plesni center Samba Maribor, Kraljeviča Marka ulica 19, 2000 Maribor. V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi priloženi vzorčni odstopni obrazec.

»KLIK«

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe. Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu društvo brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila. Tako povračilo društvo izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov.

Individualne ure

Ostali plesni tečaji