Zumbakids in plesni vrtec

Program je namenjen otrokom od 4. do 6. leta starosti, ki se s plesom šele spoznavajo in želijo na zabaven način spoznati osnove jazz baleta, hip hopa, latinskoameriške ter druge popularne plese.

Na plesnih vajah delamo na izboljšanju motorike otroka in spoznavanju z ritmom, ki ga dosežemo s poslušanjem glasbe ter štetjem. Vajo začnemo z ogrevanjem in raztezanjem telesa, ob poslušanju popularne glasbe, ki je otrokom poznana.

Učimo jih gibanja po prostoru, spodbujamo sodelovanje z drugimi otroki v skupini ter poudarjamo pomembnost govorice telesa z učenjem izrazov kot so kolona, vrsta, krog, itd.

Skupaj ustvarjamo prostor, v katerem se počutijo varno in svobodno, da razvijajo zaupanje v lastno izražanje skozi raziskovanje svojih gibalnih sposobnosti in kreativnosti. Obenem pa je pomembno, da nahranimo njihovo domišljijo skupaj prevzamemo vlogo, žabic, pikapolonic, sončkov, snežakov in še in še.

Naročilo z obveznostjo plačila

Prijava na tečaj

Pravica do odstopa od pogodbe potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od te pogodbe. Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne izpolnitve prijave potrošnika, ki predstavlja pogodbo na daljavo z izvajalcem Društvom plesni center Samba Maribor.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti Društvo plesni center Samba Maribor o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe na elektronski naslov info@plesnasola-samba.si ali po pošti na naslov Društvo plesni center Samba Maribor, Kraljeviča Marka ulica 19, 2000 Maribor. V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi priloženi vzorčni odstopni obrazec.

»KLIK«

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe. Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu društvo brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila. Tako povračilo društvo izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov.

Zumbakids in plesni vrtec

Ostali plesni tečaji